ประกาศรายชื่อลำดับสำรองผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์การประมูล ๑ ราย จากจำนวนร้านค้าที่รับทั้งหมด ๖ ราย จึงขอให้ผู้ชนะการประมูลลำดับสำรอง มาทำสัญญาในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

รายชื่อลำดับสำรองผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ความคิดเห็น