ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัดนี้ ได้พิจารณาตัดสินผู้ชนะการประมูลแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลและลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ความคิดเห็น