ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน ๑๓๘ เครื่อง

โรงเรียนบางกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนจำนวน ๑๓๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคากลางครั้งนี้ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความคิดเห็น