นิทรรศการ มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

วันที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง"

ในการนี้ นายปรีชา สนแจ้ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการโดยภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ปี 2561 , การจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มงานต่าง ๆ รวมถึงการแสดงบนเวที อาทิ การร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การประกวด Bangkapi Star of Challenge รอบชิงชนะเลิศ ในโอกาสนี้มีแขกและนักเรียนจากโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเข้าชมนิทรรศการ ณ ลานจันทร์สว่าง โรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น