ทุ่งโสนรวมรัก ผอ.ประจักษ์ มาสู่ ร้อยใจคณะครู ต้อนรับขับสู้สมเกียรติงาม

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประจักษ์ ประจิมทิศ

" ทุ่งโสนรวมรัก  ผอ.ประจักษ์ มาสู่
 ร้อยใจคณะครู ต้อนรับขับสู้สมเกียรติงาม "

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ ในวันจันทร์ที่  ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ความคิดเห็น