ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบการมาเรียนแบบสลับวันเรียน นักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B)

ตามรูปแบบการมาเรียนแบบสลับเลขที่ (คี่-คู่) New Normal

ตารางปฏิทินวันมาเรียน

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รูปแบบการมาเรียนแบบสลับวันเรียน นักเรียนกลุ่ม A และ นักเรียนกลุ่ม B

รูปแบบการมาเรียนแบบสลับเลขที่ (คี่-คู่)


>>คลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียด<<


 
ความคิดเห็น