คำชี้แจงในการเดินทางเข้าร่วมการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางกะปิ

คำชี้แจงในการเดินทางเข้าร่วมการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบางกะปิ


>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<
ความคิดเห็น