ครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.45 - 09.10 น. โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมครูเกษียณอายุราชการ

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตแด่ ดร. ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงชุดมาลีศรีโสน ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกและมอบพวงมาลัยแด่ครูเกษียณอายุราชการ โดยครูเกษียณอายุราชการได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมาอย่างยาวนาน จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก และส่งท้ายด้วยการบูมครูเกษียณอายุราชการที่นักเรียนทุกคนตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแด่ครูเกษียณอายุราชการ
ณ ลานจันทร์สว่าง

www.youtube.com/watch?v=Cvs9aqOeIko&feature=youtu.be
ความคิดเห็น