กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน

โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่
1. การแสดงเชิดสิงโต 
2. การแสดงดนตรีและจินตลีลา 
3. การแสดงละครเพลงตรุษจีน
4. การขับร้องเพลงปีใหม่เกาหลี 
5. การแสดงรำพัดมะลิบาน 
6. การตอบคำถามจากละครเพลงตรุษจีน
7. การประกวดการแต่งกายของคณะครู
กิจกรรมจัดขึ้น  ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น