กิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก เพื่อเป็นของขวัญ กำลังใจแก่นักเรียน ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นประจำห้องเรียน การจับฉลากของขวัญปีใหม่ และการแสดง ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น