กิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในการทำงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ แจกของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค
ความคิดเห็น