กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนบางกะปิ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนบางกะปิ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563


>>ตรวจสอบกลุ่มที่และลำดับที่สำหรับ(ประเภทนักเรียน ม.๓ เดิม)<<

**ขอให้จัดเอกสารให้ครบ เรียงตามลำดับเอกสารการรับนักเรียนที่ 001/2563 

หากมาหลังจากการประกาศรับนักเรียนรายงานตัวและมอบตัวของ สพฐ. จะถือว่าสละสิทธ์การเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนบางกะปิ
ความคิดเห็น