ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ปลายทางแห่งแสงเทียน ส่องเกษียณที่ทุ่งโสน

29 ก.ย. 2561 : 19:56 / 40 2467

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนบางกะปิ จัดงานมุทิตาจิต "ปลายทางแห่งแสงเทียน ส่องเกษียณที่ทุ่งโสน"...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

19 ก.ย. 2561 : 18:02 2393

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑...

ข่าวกิจกรรม

ครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียน

13 ก.ย. 2561 : 15:31 / 26 / 3166

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.45 - 09.10 น. โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมครูเกษียณอายุราชการ ...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและอาเซียนแห่งเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2561

24 ส.ค. 2561 : 19:24 / 36 / 3611

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและอาเซียนแห่งเอเชียอาคเนย์...

ข่าวกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

20 ส.ค. 2561 : 09:03 / 11 2875

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561...