ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังโรงเรียน จุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอย อาคารสอบ ฯลฯ

5 มิ.ย. 2563 : 10:41 1478

การสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบเข้าศึกษาต่อ

5 มิ.ย. 2563 : 10:39 1414

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางกะปิ

4 มิ.ย. 2563 : 11:24 1352

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางกะปิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทความสามาถพิเศษ)

4 มิ.ย. 2563 : 11:00 1916

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทความสามาถพิเศษ)...


2020-09-09 - 2020-09-09
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

2020-09-09 - 2020-09-09
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ

2020-09-03 - 2020-09-03
โรงเรียนบางกะปิ ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางกะปิ อำลากษิณาลัย บางกะปิรวมใจ เทิดพระคุณครู

2020-08-14 - 2020-08-14
รูปแบบและแนวทางการทดลองเปิดเรียนแบบ On - site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-08-14 - 2020-08-14
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

1900-12-08 - 1900-12-09
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563