ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ทัศนศึกษาและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2561

29 ม.ค. 2562 : 16:18 / 50 924

วันที่ 23-25 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน...

ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการ มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

22 ม.ค. 2562 : 13:20 / 39 747

วันที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง"...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันรายการระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม

17 ม.ค. 2562 : 16:03 693

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2561

12 ม.ค. 2562 : 13:16 / 22 709

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2561...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561

12 ม.ค. 2562 : 12:56 / 31 751

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2561 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครสอบ Pre-test

10 ม.ค. 2562 : 15:40 / 1 1903

สมัครสอบ Pre-test นักเรียนระดับชั้น ม.1...