ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังโรงเรียน จุดรับส่ง จุดคัดกรอง จุดพักคอย อาคารสอบ ฯลฯ

5 มิ.ย. 2563 : 10:41 446

การสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...


ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบเข้าศึกษาต่อ

5 มิ.ย. 2563 : 10:39 379

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางกะปิ

4 มิ.ย. 2563 : 11:24 326

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางกะปิ...


2020-08-14 - 2020-08-14
รูปแบบและแนวทางการทดลองเปิดเรียนแบบ On - site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-08-14 - 2020-08-14
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

1900-12-08 - 1900-12-09
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

2020-07-24 - 2020-07-24
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2020-07-10 - 2020-07-10
ประกาศผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและประชาสัมพันธ์

2020-06-24 - 2020-06-24
ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ