ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

28 ก.พ. 2562 : 15:08 2293

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒

25 ก.พ. 2562 : 22:19 589

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) แต่เดิมใช้ชื่อว่าองค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization : AIPO) เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียในปี พ.ศ. ๒๕๑๗...


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

22 ก.พ. 2562 : 19:52 / 1 2038

เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.พ. 2562 : 10:24 606

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ Pre-test  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11 ก.พ. 2562 : 17:04 2326

ประกาศผลสอบ Pre-test  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

7 ก.พ. 2562 : 13:08 / 19 / 1019

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...