ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบางกะปิ

26 มิ.ย. 2563 : 21:09 503

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

24 มิ.ย. 2563 : 12:34 3145

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รูปแบบการมาเรียนแบบสลับวันเรียน นักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B)

24 มิ.ย. 2563 : 12:13 859

ตามรูปแบบการมาเรียนแบบสลับเลขที่ (คี่-คู่) New Normal...


ข่าวประชาสัมพันธ์

(อัพเดต)ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2563 แยกตามรูปแบบการเรียนกลุ่ม AและB (เลขที่คี่และคู่)

22 มิ.ย. 2563 : 18:51 3262

แยกตามรูปแบบการเรียนกลุ่ม AและB (เลขที่คี่และคู่)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบางกะปิ

19 มิ.ย. 2563 : 12:57 / 1 42

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี...


2020-08-14 - 2020-08-14
รูปแบบและแนวทางการทดลองเปิดเรียนแบบ On - site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-08-14 - 2020-08-14
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

1900-12-08 - 1900-12-09
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

2020-07-24 - 2020-07-24
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2020-07-10 - 2020-07-10
ประกาศผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและประชาสัมพันธ์

2020-06-24 - 2020-06-24
ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ