ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

3 เม.ย. 2562 : 14:09 / 1 193

โรงเรียนบางกะปิ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐ (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลผลิต เมล่อน จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางกะปิ

2 เม.ย. 2562 : 10:13 184

ผลผลิต เมล่อน จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางกะปิ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

30 มี.ค. 2562 : 13:03 / 18 220

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ

27 มี.ค. 2562 : 07:20 / 1 1532

นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562...


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบางกะปิ มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

25 มี.ค. 2562 : 10:10 / 6 2146

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

18 มี.ค. 2562 : 13:48 2289

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562...