ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

5 ส.ค. 2563 : 14:57 845

(ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกสังคมศึกษา) (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

31 ก.ค. 2563 : 09:34 / 1 / 1 239

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563...


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โรงเรียนบางกะปิ

31 ก.ค. 2563 : 09:09 115

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โรงเรียนบางกะปิ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 ก.ค. 2563 : 10:16 / 7 141

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบางกะปิ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรรูปแบบออนไลน์เนื่องในโอกาส ๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ก.ค. 2563 : 09:05 245

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...


2020-08-14 - 2020-08-14
รูปแบบและแนวทางการทดลองเปิดเรียนแบบ On - site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-08-14 - 2020-08-14
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

1900-12-08 - 1900-12-09
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

2020-07-24 - 2020-07-24
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2020-07-10 - 2020-07-10
ประกาศผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและประชาสัมพันธ์

2020-06-24 - 2020-06-24
ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ