ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

28 มิ.ย. 2562 : 16:02 / 6 295

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์และอบายมุข โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

28 มิ.ย. 2562 : 12:06 / 19 275

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562...


ข่าวกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

20 มิ.ย. 2562 : 12:33 / 19 342

วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗) เครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนบางกะปิ มูลนิธิโรงเรียนบางกะปิ ...

ข่าวกิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP)

17 มิ.ย. 2562 : 17:18 328

ค่ายคณิตศาสตร์...


ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

15 มิ.ย. 2562 : 14:52 / 19 341

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562...

ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

9 มิ.ย. 2562 : 10:37 / 17 341

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...