ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

19 มี.ค. 2563 : 17:00 737

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ

11 มี.ค. 2563 : 08:13 1740

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงเรียน

5 มี.ค. 2563 : 14:58 1237

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในโรงเรียน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

5 มี.ค. 2563 : 10:23 896

กำหนดการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

3 มี.ค. 2563 : 07:59 3211

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน Pre-Test

21 ก.พ. 2563 : 17:39 1441

ประกาศผลคะแนน Pre-Test...