ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 2563 : 16:56 1857

ระบบเปิดร้บสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 พ.ค. 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบตัว ม.4 สำหรับนักเรียนเดิม รร.บางกะปิ

27 เม.ย. 2563 : 16:36 / 1 1179

28 เม.ย. -1 พ.ค. 2563...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อการเลือกแผนการเรียน โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน ม.๓ (เดิม)

2 เม.ย. 2563 : 16:20 1159

ประกาศ รายชื่อการเลือกแผนการเรียน โรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทนักเรียน ม.๓ (เดิม)...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนวันรับเอกสารผลการเรียน(ปพ.๑)และ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

29 มี.ค. 2563 : 13:20 / 1 542

เลื่อนวันรับเอกสารผลการเรียน(ปพ.๑)และ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "เลื่อนการจำหน่ายสินค้านักเรียน" ออกไปจนกว่าจะมีประกาศ

26 มี.ค. 2563 : 17:29 / 1 106

ประชาสัมพันธ์ "เลื่อนการจำหน่ายสินค้านักเรียน" ออกไปจนกว่าจะมีประกาศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

21 มี.ค. 2563 : 12:28 1138

เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4...