ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน Pre-Test

21 ก.พ. 2563 : 17:39 1407

ประกาศผลคะแนน Pre-Test...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับสมัครนักเรียน 2563

15 ก.พ. 2563 : 19:51 9270

เปิดระบบรับสมัครนักเรียน 2563...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

23 ม.ค. 2563 : 11:17 / 6 432

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (ผู้สมัครคณะกรรมการคณะหาเสียง) ณ ลานกิจกรรมจันทร์สว่าง...

ข่าวกิจกรรม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

23 ม.ค. 2563 : 11:12 / 6 496

โรงเรียนบางกะปิ โดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลประเมินผล ได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562...


ข่าวประชาสัมพันธ์

Pre Test มัธยมศึกษาปีที่ 1

13 ม.ค. 2563 : 10:34 3700

ตารางการทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

ข่าวกิจกรรม

ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน 12

18 พ.ย. 2562 : 12:29 / 13 782

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม "ประเพณีแห่งสายน้ำ ลอยประทีปวันเพ็ญเดือน ๑๒" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...


2020-08-14 - 2020-08-14
รูปแบบและแนวทางการทดลองเปิดเรียนแบบ On - site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-08-14 - 2020-08-14
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ มาเรียนโดยไม่ต้องสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน

1900-12-08 - 1900-12-09
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

2020-07-24 - 2020-07-24
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2020-07-10 - 2020-07-10
ประกาศผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและประชาสัมพันธ์

2020-06-24 - 2020-06-24
ขั้นตอนการเข้ารับรหัสร่วมชั้นเรียน Google classroom / ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ