ข่าวรับสมัครนักเรียน
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทคสอบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (Pre - Test ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าสอบ
        1. ปากกาน้ำเงิน
        2. ดินสอ 2B
        3. ยางลบ
        4. บัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกให้
        5. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ
              - เวลา 08.00 น. เข้าแถวเตรียมความพร้อม ณ ลานโดม โดยมีคณะกรรมการนำไปห้องสอบ

***จอดรถบริเวณหน้าลานจามจุรีและหน้าอาคาร1
       

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2566,14:03   อ่าน 1269 ครั้ง