หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย  >>คลิก<<
Adobe Acrobat Document แนวทางการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย >>คลิก<<
Adobe Acrobat Document คู่มือจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ฉบับโรงเรียนบางกะปิ >>คลิก<<
Adobe Acrobat Document คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว.9 (ก.ค.ศ.) >>คลิก<<