โรงเรียนบางกะปิ

33524

logo bkp

school_name
เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-3776707 , 02-3755443 โทรสาร 02-3770312 , 02-3772041

แผนที่โรงเรียนบางกะปิ

inform

ติดต่อเรื่อง*
รายละเอียด*
ชื่อ - นามสกุล*
สถานะ
เบอร์ติดต่อ*
รหัสยืนยัน