โรงเรียนบางกะปิ

69 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-3776707 , 02-3755443

โทรสาร 02-3770312 , 02-3772041

ชื่อ:

E-mail:

หัวข้อเรื่อง:

ข้อความ: