เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1  ภาคเรียนที่ 1/2559

0
266

เอกสารชุดที่ 1     ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจากคลิปวีดีโอ

เอกสารชุดที่ 2     โครงงานทำไส้ขนมเทียน

เอกสารชุดที่ 3     เรื่องผังงาน(Flowchart)

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้