“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา”

Posted by:

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา” วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ นำโดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครู ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ห้องประชุมมุกดาหาร

0

Add a Comment