ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

คณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

ตามที่โรงเรียนบางกะปิได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้นเพื่อให้การสรุปงานเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมสรุปงานกันในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกเมน

17499404_1559889164022683_632713411716089550_n 17796564_1559889240689342_5492199850449017796_n 17796366_1559889110689355_98377413112418570_n 17796206_1559889224022677_5535050343937725192_n 17760099_1559889234022676_288919588120741466_n 17757575_1559889097356023_6263191838680106620_n 17757399_1559889117356021_6180448941455741708_n

17795928_1559884377356495_7124341617286700722_n

0

Add a Comment