การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

Posted by:

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

http://game-2536.wixsite.com/piriya-315/nature

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

17553700_1305613982853009_1357826052849491061_n

0

Add a Comment