ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559

Posted by:

24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติจากท่าน ศน.พิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ที่ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินภายในสถานศึกษา พร้อมนิเทศให้คำแนะนำแนวทางต่างๆกับคณะครู

24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิรับการประเมินภายใน และได้รับเกียรติจากท่าน ศน.พิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย ที่ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินภายในสถานศึกษา พร้อมนิเทศให้คำแนะนำแนวทางต่างๆกับคณะครู

17776730_636075763250058_865542392_o 17776849_636075636583404_915398713_o 17778953_636075626583405_1766327172_o

0

Add a Comment