“พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6” วันที่ 31 มีนาคม 2560

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน โดยมี นางอิศรา ร่วมนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ (อาคารสวัสดิ์ ผลโภค) 
พิธีมอบประกาศนียบัตรและวันแห่งความภาคภูมิใจโสนบาน วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 31 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6

 

0

Add a Comment