กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted by:

v2

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

0

Add a Comment