ข่าวศิลปะ ( ดนตรีสากล )

Posted by:

วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติให้ร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

0

Add a Comment