ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

7 ก.พ. 2562 : 13:08 / 19 / 513

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.2 ครั้งที่ 1/2562

7 ก.พ. 2562 : 12:39 / 19 481

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562...


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน

5 ก.พ. 2562 : 20:03 / 19 643

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

30 ม.ค. 2562 : 18:29 / 1 / 1 774

ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562...


ข่าวกิจกรรม

ทัศนศึกษาและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2561

29 ม.ค. 2562 : 16:18 / 50 781

วันที่ 23-25 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน...

ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการ มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

22 ม.ค. 2562 : 13:20 / 39 638

วันที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนบางกะปิ จัดนิทรรศการ "มหกรรมวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง"...