ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ

22 ก.พ. 2562 : 19:52 / 1 1365

เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.พ. 2562 : 10:24 270

ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ Pre-test  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11 ก.พ. 2562 : 17:04 1629

ประกาศผลสอบ Pre-test  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

7 ก.พ. 2562 : 13:08 / 19 / 257

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ...


ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.2 ครั้งที่ 1/2562

7 ก.พ. 2562 : 12:39 / 19 186

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางกะปิ เป็นสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562...

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน

5 ก.พ. 2562 : 20:03 / 19 371

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน...