ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางกะปิ เป็นเจ้าภาพ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน ๙ รูป

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูบุคลากรโรงเรียน และผู้เข้าร่วมพิธี 
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมมุกดาหาร (โสน 2)
ความคิดเห็น