"การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1"

วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบางกะปิ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬาและชมการแข่งขัน ณ ลานจันทร์สว่าง (ลานโดม) โรงเรียนบางกะปิ
โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. รายการ 12 ปี หญิง จำนวน 4 ทีม
2. รายการ 15 ปี หญิง จำนวน 7 ทีม
3. รายการ 18 ปี หญิง จำนวน 9 ทีม
จากทั้งหมด 16 โรงเรียน