คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งหมด 4 รายการ พร้อมเป็นตัวแทนเขต สพม.2 เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โดยผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้

1. รายการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม. 4-6

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

1. นายณัฐนันท์    ทองคำ
2. นายภูรินทร์   มโนวัฒนันท์ 
3. นายวรินทร   ชาติชนบท

โดยครูผู้ฝึก คือ 1.นางสาวศรวณีย์ มณีศรี   2.นายสุรศักดิ์ สังข์แย้ม

ผลปรากฏว่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม 2 ด้วยคะแนน 89.20 และได้เป็นตัวแทนเขต สพม.2 ไปแข่งต่อในระดับภาค

 

2. รายการแข่งขันน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับม.1- ม.3

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

1. เด็กชายกิตติชัย   วงศาโรจน์
2. เด็กหญิงวรัญญา   กระหนาย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    จิตต์เวทกุล

โดยครูผู้ฝึก คือ 1.นายสุริยันต์ ใหม่โสภา   2.นางสาวจิรสุดา อิ่มอ้วน

ผลปรากฏว่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม 2 ด้วยคะแนน 91.40 และได้เป็นตัวแทนเขต สพม.2 ไปแข่งต่อในระดับภาค

 

3. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-3

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

1. เด็กหญิงณิชกานต์   มารอด
2. เด็กหญิงสโรชา   มันฑะกะ
3. เด็กหญิงอังคนา   ประสพธรรม

โดยครูผู้ฝึก คือ 1.นางศศิธร ศรีทรัพย์   2.นางสาวฐิตาภรณ์ เอี่ยมรัมย์

ผลปรากฏว่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม 2 ด้วยคะแนน 93.36 และได้เป็นตัวแทนเขต สพม.2 ไปแข่งต่อในระดับภาค

 

4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-ม.6

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

1. นางสาวกัญญาภัค   แก้วใจ
2. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออรุณชัย
3. นางสาวธันยมัย   แฝงสกา

โดยครูผู้ฝึก คือ 1.นางสาวศรวณีย์ มณีศรี   2. นางสาวฐิตาภรณ์ เอี่ยมรัมย์

ผลปรากฏว่า  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กลุ่ม 2 ด้วยคะแนน 87.11 และได้เป็นตัวแทนเขต สพม.2 ไปแข่งต่อในระดับภาค
ความคิดเห็น