“ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา ด้วยความยินดียิ่ง”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบางกะปิ จัดกิจกรรมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ ยศถา

ในโอกาสย้ายจากโรงเรียนนนทรีวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ โดยมีอดีตท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ และตัวแทนจากโรงเรียน/หน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคารสวัสดิ์ ผลโภค