การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขัน คุณสมบัติ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน กำหนดการ และสถานแข่งขันที่ได้ที่เว็บไซต์ https://www.central68.sillapa.net/sm-bkk3/?name=index
ความคิดเห็น