พิธีประดับเข็มเกียรติยศโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีประดับเข็มเกียรติยศโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 โดยมี ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ (อาคารสวัสดิ์ ผลโภค)
ความคิดเห็น