พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงความจงรักภักดี นำโดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นได้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยผู้แทนนักเรียนได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อแม่พร้อมมอบพวงมาลัยแด่แม่ และผู้แทนแม่ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
ณ ลานจันทร์สว่าง
ความคิดเห็น