"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561"