การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยสมเด็จพระเทพ

Posted by:

นายลภน สุวรรณภิรมย์ ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

Posted by:

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ประจำปี 2560” 

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ในโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบางกะปิ โดยมีตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าร่วมการอบรม

0

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา”

Posted by:

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา” วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ นำโดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครู ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ห้องประชุมมุกดาหาร

0

คุณครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมปี60

Posted by:

เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบางกะปิได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2 ให้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน12 8 9 10 7 6 5

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

Posted by:

คณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

ตามที่โรงเรียนบางกะปิได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้นเพื่อให้การสรุปงานเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA คณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุมสรุปงานกันในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกเมน

17499404_1559889164022683_632713411716089550_n 17796564_1559889240689342_5492199850449017796_n 17796366_1559889110689355_98377413112418570_n 17796206_1559889224022677_5535050343937725192_n 17760099_1559889234022676_288919588120741466_n 17757575_1559889097356023_6263191838680106620_n 17757399_1559889117356021_6180448941455741708_n

17795928_1559884377356495_7124341617286700722_n

0

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

Posted by:

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

http://game-2536.wixsite.com/piriya-315/nature

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

17553700_1305613982853009_1357826052849491061_n

0

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Posted by:

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ

17522208_1044951258981893_1719895822_o

 

0
Page 1 of 3 123