ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 ใหม่

Posted by:

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

0

ประชุมสรุปรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted by:

  • งานประชาสัมพันธ์ สรุปงานโดยคุณครูศรวณีย์  มณีศรี
  • งานอาคารและสถานที่ สรุปงานโดยคุณครูวัฒนา  ง่อนสว่างและคุณครูเอกชัย  พันธ์ละออง
  • งานโครงการขนมอบ สรุปงานโดยคุณครูศุภมาศ  เพชรชู
  • งานสารบรรณ สรุปงานโดยคุณครูโยษิตา  สมางชัย
  • งานอนามัยโรงเรียน สรุปงานโดยคุณครูมานิดา  อภิชิตโสภา

17626198_1563688006976132_8889342940606212458_n 17798958_1563688010309465_1285478535120682799_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n 17800162_1563682756976657_6316843254198779451_n (1) 17800428_1563682853643314_5691387912260937553_n 17796748_1563682896976643_4385325968431149407_n 17796458_1563682726976660_9003482266441900967_n 17796098_1563682823643317_8193540562861626221_n 17800114_1563682713643328_7092541320517776620_n 17795994_1563682913643308_3557026112781011589_n 17759852_1563682763643323_4418437119630916570_n

0

กระกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค(e-bidding)

Posted by:

IMG_20170405_0001 IMG_20170405_0002  โหลดเอกสารได้ที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนบางกะปิ

0

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

0

การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยสมเด็จพระเทพ

Posted by:

นายลภน สุวรรณภิรมย์ ได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

Posted by:

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ประจำปี 2560” 

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ในโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบางกะปิ โดยมีตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าร่วมการอบรม

0
Page 1 of 3 123