ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฎิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 1

ประกาศรับสมัคร หน้าที่ 2

0

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

0

คุณครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมปี60

Posted by:

เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบางกะปิได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2 ให้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน12 8 9 10 7 6 5

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

0

เว็บประกาศผล GAT PAT รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Posted by:

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx?ReturnUrl=%2Fgpsregisterweb%2FMain%2FMain.aspx

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

0
Page 1 of 2 12