ตารางเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 ใหม่

Posted by:

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

0

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

Posted by:

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ

0

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา”

Posted by:

“รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา” วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ นำโดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครู ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพายในของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ณ ห้องประชุมมุกดาหาร

0

คุณครูเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรมปี60

Posted by:

เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบางกะปิได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 2 ให้ส่งตัวแทนคุณครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียน12 8 9 10 7 6 5

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์2

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์3

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

เป็นตัวแทนกล่าวความในใจและขอบพระคุณท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์1

0

เว็บประกาศผล GAT PAT รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Posted by:

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx?ReturnUrl=%2Fgpsregisterweb%2FMain%2FMain.aspx

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

0

กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted by:

v2

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น.

0