อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

Posted by:

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ประจำปี 2560” 

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ในโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบางกะปิ โดยมีตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าร่วมการอบรม

0

ข่าวศิลปะ ( ดนตรีสากล )

Posted by:

วงโยธวาทิตร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 วงโยธวาทิตโรงเรียนบางกะปิได้รับเกียรติให้ร่วมบรรเลงดนตรีรับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่นิด้า

0

“ทำดีเพื่อพ่อ” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และตัวแทนลูกเสือกองร้อยพิเศษร่วมกันแจกโบว์ไว้ทุกข์ ลูกอม ขนม และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ทำหน้าที่บริการน้ำดื่มแก่ผู้ที่เดินทางมาถวายความอาลัยแด่ ณ ท้องสนามหลวง

Posted by:

0

“กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา” วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพฑูรย์ (อาคารสวัสดิ์ ผลโภค)

Posted by:

0

“ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบางกะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี” วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สวนลุมพินี

Posted by:

0

“วันมหาธีรราชเจ้า” โรงเรียนบางกะปิ จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Posted by:

0

กิจกรรมรวมพลังเห่งความภักดี วันที่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Posted by:

0

สอบธรรมศึกษา วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Posted by:

0

One Health หมาเเมวยิ้มได้เจ้านายยิ้มด้วย ปี๒ วันที่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Posted by:

0

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ (ภาษาจีน) วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ อัลบั้มที่๒

Posted by:

0
Page 1 of 6 12345...»