อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

Posted by:

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ประจำปี 2560” 

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร. ธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและดูแลเว็บไซต์โรงเรียน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ ในโครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบางกะปิ โดยมีตัวแทนครูจากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าร่วมการอบรม

0